O nama


Svea Ekonomi d.o.o. je osnovana 2013. u Hrvatskoj i članica je Svea Ekonomi Group koja je prisutna u većini država Europe. Tvrtka je jedna od vodećih u području otkupa potraživanja u poslovnom sektoru uz otkup u vrijednosti od 28.7 milijuna eura te gotovo 50 000 slučajeva na kojima se radi. Na korporativnoj razini, od svojih početaka grupacija ima otkupa u vrijednosti od 3 milijarde eura i preko 4 milijuna slučajeva.

Specijalisti smo za upravljanje vašim financijama – od djelomičnog preuzimanja potraživanja do potpunog otkupa dugovanja. Koristeći nove tehnologije i inovativna rješenja uz profesionalan pristup, uvijek možemo ponuditi bolje alternative klijentima i partnerima.

MISIJA SVEA EKONOMI D.O.O.

  • Ostvariti naplatu u ime naših klijenata na etičan i financijski najisplativiji način
  • Sačuvati ugled klijenta, nadmašujući profesionalnošću i pristupom našu konkurenciju
  • Osigurati fleksibilnu, profesionalnu i transparentnu uslugu
  • Poštivati prava dužnika
  • Čuvati sve podatke o klijentima i dužnicima kao povjerljive
  • Primjenjivati i poštivati Zakon o zaštiti osobnih podataka, te sve druge propise Republike Hrvatske.