Otkupili smo i otkupljujemo višestruke portfelje banaka, financijskih institucija, telekomunikacijskih kompanija te ostalih djelatnosti poslovnog sektora u svim zemljama u kojima poslujemo.

Naši stručnjaci pružaju klijentima specifične kompetencije i instrumente koji obuhvaćaju prodaju njihovih portfelja. Prodaja potraživanja je koristan alat koji treba biti sastavni dio poslovne strategije jer, mudro kombiniran, može uvelike pridonijeti povećanju rješavanja dospjelih potraživanja i bilance tvrtke.

Također, ističemo da je međusobna suradnja dobrodošla tijekom, ali i nakon prodajnog procesa.

PREDNOSTI:

  • Trenutni priljev gotovine
  • Poboljšanje omjera raspoloživosti kapitala
  • Povećanje likvidnosti
  • Sigurnost da će se sa dužnikovim podacima postupati povjerljivo i u skladu sa Zakonskom regulativom Republike Hrvatske.
  • Usmjeravanje resursa na osnovne djelatnosti
  • Oslobađanje IT resursa, osoblja i opreme
  • Smanjenje ili potpuno uklanjanje administrativnih troškova internog tima za naplatu
  • Izbjegavanje pravnih sporova sa dužnicima